Udmeldelse

Udmeldelse

Personlige oplysninger
Fagligt medlemskab
Jeg vil gerne meldes ud af safu*
Udmeldelsen sker fordi jeg:*
I henhold til safu's vedtægter kan du udmelde dig af safu med en måneds skriftlig varsel til udgangen af et kvartal.

For god ordens skyld gøres du opmærksom på, at såfremt du har forsikringer hos Runa Forsikring A/S, frafalder disse forsikringer ved udmeldelsen.

I denne sektion: