Nyhedsarkiv

Kære medlem!

Dagene er kolde og korte. Det er mørkt, når vi møder på arbejde, og mørkt når vi går hjem. 2010 går på hæld. I safu synes vi, at det er tid til at samle op på nogle af de vigtige nyheder. Vi vil pege på det, der skal gøres noget ved samt minde om, at forbedringer er mulige, hvis tingene gribes anderledes an.  

Kamp for ret og rimelighed

Det har været et meget travlt efterår. Mange virksomheder har ondt i økonomien, hvilket betyder, at opsigelser, manglende lønudbetalinger og konkurser fortsat præger arbejdsmarkedet. I safu har vi gennem de seneste måneder hjulpet flere medlemmer med at få tilkendt godtgørelser for uberettiget opsigelser, erstatning ved brud på Ligebehandlingsloven, sikret den retmæssig indbetaling af Feriepenge og hjulpet et andet medlem op i arbejdstid. Arbejdsgiveren havde i det konkrete tilfælde tidligere på året varslet medlemmet 35% ned i løn- og arbejdstid. Da arbejdsmængden ikke reelt kan klares på denne lavere ugenorm, endte reduktionen med at blive 10% i stedet for de varslede 35%. Heldigvis er der også medlemmer, som oplever at få nye job. Problemet med nogle nye ansættelseskontrakter er blot, at både løn- og pensionsvilkår nu tilbydes på et lavere niveau end tidligere.  

Pris- og lønudvikling

De seneste opgørelser viser, at inflationen i samfundet og lønudviklingen på det private arbejdsmarked begge i gennemsnit stiger med 2,2%. Lønudviklingen for forskellige grupper varierer dog en del. Fx. er lønstigningerne indenfor bygge og anlæg på 1,2%, for handel og transport er stigningerne på 1,8%, mens finans- og forsikring stiger med hele 4,2%. Information og kommunikation får i gennemsnit lønstigninger på 3,4%, mens erhvervsserviceområderne må nøjes med 2,0%. Lønudviklingen i den private sektor er i 2008 faldet fra et niveau på omkring 4,5% til 2,5% i 2009/2010. I forbrugerpriserne har flydende brændsel været den ”slemme” med stigninger på godt 20%. Daginstitutioner og social forsorg er steget med 4,3%, mens forsikringer siden sommerferien er steget med mere end 6%. Fødevarerne har til gengæld holdt sig tæt på 0% i en periode. I august og september måned er der dog set stigninger på godt 1,5%. I safu er vi bevidste om, at den individuelle lønforhandling fylder mere og mere i vores medlemmers arbejdsliv. Vi vil derfor i begyndelsen af 2011 på www.safu.dk udarbejde gode råd til brug for forberedelserne før en lønsamtale.    Husk også, at der måske kan være penge at spare, hvis du gør brug af vores forsikringstilbud hos Runa Forsikring www.runa.dk . Som medlem i safu får du en lukrativ mulighed for at tegne forsikringer i dette selskab. En mulighed man ikke får, hvis man ”kommer direkte ind fra gaden”.  

”Sut eller smut”

Arbejdspladserne skal forbedres. Dialogen skal forbedres og der skal skabes en større grad af ligeværdighed på individniveauet mellem medarbejder og leder. I skyggen af finanskrisen møder vi flere og flere, der presses urimeligt. Alle steder ”drejes der på knapperne” for at få folk til at levere mere end nogensinde. Tonen er rå og desværre alt for ofte kold. ”Sut eller smut” er et slogan, som et af vores medlemmer oplever på sin arbejdsplads. Direktøren overvejer vist nok også, at få sit slogan trykt på T-shirts, så ingen skal være i tvivl, når de ser sig selv i spejlet, eller møder en kollega på gangen. Pres på arbejdspladserne giver grobund for mobbekulturer. Kollegaer ”bitch’er” hinanden. Er planlægningen for stram og urealistisk skal der, når virkeligheden og bemandingsplanerne ramler sammen findes en ”skyldner”. Eller der ”hakkes” på den, der gør tingene lidt anderledes. OPLEVER DU NOGET SOM LIGNER OVENSTÅENDE?  SÅ ER DET TID TIL AT FÅ FUNDET FORUDSÆTNINGERNE FOR ET GODT ARBEJDSMILJØ FREM! Kontakt eventuelt safu og tal med en medarbejder for råd og vejledning.     

EU-dom sikre ældre funktionærer

Når en 60 årig eller derover ved opsigelse ikke har fået udbetalt en godtgørelse efter mere end 12 års ansættelse, fordi vedkommende kunne gå på pension, men ikke ville dette, ja så er det nu slået fast, at der kan være tale om aldersdiskrimination. Så hvis du er funktionær og inden for de seneste 5 år er blevet opsagt efter mere end 12 års ansættelse uden, at du har fået en godtgørelse efter Funktionærlovens § 2a, så skal du kontakte din forening eller safu.  

Medarbejderaktier kan betragtes som løn

Højesteret afgjorde den 15. oktober, at medarbejderaktier er omfattet af Funktionærlovens § 17a og derfor principielt kan betragtes som løn. Afgørelsen betyder konkret, at fratrådte og opsagte medarbejdere har krav på at modtage medarbejderaktier for den periode, hvor medarbejderen var ansat. Hvis du tidligere er blevet frataget muligheden for at få medarbejderaktier på ovennævnte grundlag, så kontakt safu.  

Ændringer af medlemsdata

Vi har på det seneste haft en del administrativt arbejde med at sende materiale ud af flere omgange, idet vi ikke har haft de korrekte adresser på vores medlemmer. Øgning af det administrative medfører, at vi har færre ressourcer til at varetage andre interessante opgaver for dig som medlem.   Det ville derfor være en stor hjælp, hvis du, når du enten flytter, skifter navn eller arbejdsplads kontakter safu’s sekretariat enten pr. brev eller e-mail.  

Medlemskampagnen

Vi vil gerne opfordre dig til at tale med dine venner, familie og kollegaer om safu. På den måde kan du medvirke til at safu bliver kendt i en større kreds.   Hold øje med safu’s hjemmeside www.safu.dk. Hovedbestyrelsen beslutter i næste uge niveauet for medlemsgaver, hvorefter en medlemskampagne bliver sat i gang.  

Tilmeld dig Nyhedsbrev – og deltag i lodtrækningen om et gavekort

På safu’s hjemmeside www.safu.dk har du mulighed for at følge med i de nyheder, der vedrører arbejdsmarkedet. Vi opdateres løbende via FTF. Tilmeld dig safu’s nyhedsbrev og bliv løbende opdateret om nyt fra safu. Hovedbestyrelsen beslutter i næste uge, hvordan tilmelding til nyhedsbrevet bliver præmieret.  

God december!

Vi ønsker dig en god jul og et lykkebringende nytår. Husk på at de ting der går godt skal have lov til at fylde mest, og at det er livsbekræftende at gribe hinanden i at gøre tingende rigtigt.  

safu den 15. november 2010/HEFM


Kære medlem!

Vel tilbage efter sommerens varme i juli og den regnfulde august, er den gode nyhed, at beskæftigelsen igen går den rigtige vej. Siden finanskrisen satte ind i efteråret 2008 har ledigheden været et stigende problem på det danske arbejdsmarked. Nu viser nye tal, som DI har hentet fra Beskæftigelsesministeriet, at beskæftigelsen fra februar til juni generelt har været stigende. Den positive vending på jobmarkedet er kommet hurtigere end ventet. Så endnu engang viser det danske jobmarked, at det er dynamisk og fleksibelt. Håbet er nu, at vi igen er inde i en positiv spiral, og at de godt 45.000, som beskæftigelsen er blevet forbedret med, kun er begyndelsen til, at endnu flere kommer i arbejde.  

Kamp om fagforenings- og A-kasse medlemmer

Aggressive kampagner og halve sandheder fylder billedet, når A-kasser og fagforeninger søger at hverve nye medlemmer. For tiden lover fx en A-kasse, der mener den er uafhængig og bedst til selvstændige, at blot man er lidt selvstændig, ja, så kan de bedre hjælpe end safu og FTF-A. Uanset at hovedindtægten kommer fra et arbejde og ikke fra egen virksomhed. VRØVL og useriøs rådgivning på et marked, hvor mange faldbyder fagforening og A-kasse, uden skelen til den sammenhæng medarbejderen reelt står midt op i. Trist for taberen bliver det medlem, der kun er interessant som ”flere penge i kassen” og ikke som menneske. Som fagforening ønsker safu også at få flere medlemmer, men kun i den forstand, at vi vil kunne tilbyde reel service, med vægt på det personlige engagement.  

Unge kvinder bliver syge af stress

Er forventningerne til sig selv vildt høje, og kan karrieren ikke gå hurtigt nok, ender flere og flere unge kvinder med at snuble i arbejdet. Stærke kvinder med stor ansvarsfølelse og faglige ambitioner er reelt sårbare, fordi de ikke kan navigere i, hvilke krav de skal leve op til. Hos Falck Healthcare, der udbyder sundhedsordninger til virksomhederne, er henvendelser om arbejdsrelateret stress vokset med 23 procent de seneste to år. Netop de helt unge kvinder er særligt udsatte. De har så travlt med at bevise deres værdi på arbejdsmarkedet, at de ender med at få stress. I safu vil vi anbefale, at spørgsmålet tages op i samarbejdsudvalget på den enkelte virksomhed, så man kommer i gang med forebyggende politikker. Der skal dæmmes op for den udvikling, der gør at unge kvinder brænder sammen over arbejdet. Lederne skal stå ved deres ansvar og hjælpe den enkelte med realistiske mål i en travl dagligdag. Virksomhedsklubber, der har brug for hjælp til at få udarbejdet forslag og værktøjer til en stresspolitik, er velkommen til at kontakte safu’s sekretariat.  

Tilmeld dig Nyhedsbrev – brug safu’s hjemmeside!

På safu’s hjemmeside www.safu.dk har du mulighed for at følge med i de nyheder der vedrører arbejdsmarkedet. Vi opdateres løbende via FTF. Samtidigt vil du, ved at tilmelde dig nyhedsbrevet, løbende kunne blive opdateret om nyt fra safu.  

God høsttid!

Vi ønsker dig en god sensommer og et smukt efterår. Husk at de ting der går godt skal have lov til at fylde mest, og at det er livsbekræftende at gribe hinanden i at gøre tingende rigtigt. Så gå gerne i gang allerede i dag!  

safu den 26. august 2010/HEFM


Kære medlem!

Folk finder sig i mere på jobbet: både et stort arbejdspres og mobning er blevet noget flere og flere må forholde sig til. Frygten for ikke at kunne få et andet arbejde får mange til at finde sig i mere end hvad der er rimeligt.

Det er i alt fald vores oplevelse i safu, hvor vi har flere sager med hård stress og mobning blandt funktionærer på arbejdspladser rundt i landet. Foruden lønsager, hvor lønudbetalingen kommer for sent, eller aldrig dukker op, fordi virksomheden står foran en konkurs.

Lange arbejdsdage, alenlange maillister og organisationsændringer som gør ondt være rykker på grænserne for, hvad der bør være normalt i et ansættelsesforhold.

Som fagforening har vi en opgave i at hjælpe vores medlemmer – og gør det med glæde – men tiden er også inde til at minde hinanden om, at kan I som kollegaer vise hinanden tillid, og evner I at ”stå sammen på arbejdspladsen”, er det muligt at få en bedre dagligdag. Har du brug for samtale eller værktøjer til at få gjort noget ved forholdende på din arbejdsplads, så kontakt os på safu(at)safu.dk

Brug også FTF!

Er du i tvivl om din arbejdsplads er rustet til at håndtere mobning, eller om du er stresset, så gå ind på http://www.ftf.dk/arbejdsmiljoe og tag en test eller to!  

Tilmeld dig Nyhedsbrev!

På safu’s hjemmeside har du mulighed for at følge med i de nyheder der vedrører arbejdsmarkedet. Vi opdateres løbende via FTF. Samtidigt vil du, ved at tilmelde dig nyhedsbrevet, løbende kunne blive opdateret om nyt fra safu.

Generalforsamling

Den 20. maj afholdt safu generalforsamling. Vedtægterne blev justeret og arbejdsprogrammet for det kommende år gøres til genstand for en fornyet drøftelse om retning og prioriteringer. 

Kontingent

Priserne er siden år 2000 steget med 22,2 procent, mens safu’s kontingent har været uændret. Det ændres nu. Fra den 1. juli skal du betale 150 kroner om måneden. Det er stadig både billigt og konkurrence dygtigt. Samtidigt er det fuldt fradragsberettiget, selvom regeringen har ændret på reglerne med deres nye genopretningsplan.  

God sommer!

Vi ønsker dig en god sommer og håber du får tid til nyde de solskinstimer der kommer. Husk at de ting der går godt skal have lov til at fylde mest, og at det er livsbekræftende at gribe hinanden i at gøre tingende rigtigt!

safu den 3. juni 2010/HEFM