Nedsat eller gratis kontingent

For at du kan være få nedsat eller gratis kontingent, kræver det, at du:

Er du i jobafklaring/ressourceforløb og fleksjob:

Hvis du er i jobafklaring/ressourceforløb og fleksjob og har du en indtægt pr. måned på under kr. 18.200, så har du mulighed for at få nedsat kontingent til kr. 100 pr. måned. 

Kravet til dig er, at du skal kunne dokumentere din situation. Du kan sende dokumentationen på mail til safu(at)safu.dk og gerne i god tid, da vi ikke har mulighed for at ændre dit kontingent med tilbagevirkende kraft.

Har fået barn og skal på barselsorlov:

Har du fået barn og skal på barselsorlov er det ikke sikkert, du har fuld løn i orlovsperioden.

safu giver dig rabat på kontingentet, hvis du i orlovsperioden er på dagpenge eller går så meget ned i løn, at din månedsløn er under kr. 21.000 pr. måned.

Kravet til dig er, at du skal kunne dokumentere din lønnedgang og længden af din orlovsperiode overfor safu. Vi skal derfor bede om en kopi af din ansættelseskontrakt og din vandrejournal. Du kan sende dokumentationen på mail til safu@safu.dk, og dermed "nøjes" med at betale kr. 50,00 pr. måned i de måneder, hvor du er på orlov med dit barn (med lønnedgang). Det er vigtigt, at du sender det i god tid, da vi ikke har mulighed for at ændre dit kontingent med tilbagevirkende kraft.

Skal på efterløn eller pension:

Når efterlønnen eller pensionen nærmer sig, så kan det være fristende at melde sig ud af fagforeningen. 

Det kan du også godt, hvis du ikke længere skal have noget med arbejdsmarkedet at gøre. Men hvis du fortsat skal arbejde i din efterlønsperiode og/eller hvis du i dag gør brug af et eller flere af vores medlemstilbud, vil vi anbefale, at du fortsætter dit medlemskab med nedsat kontingent til kr. 50,00 pr. måned.

Send en mail til safu(at)safu.dk, hvis du skal på efterløn eller pension, og gerne i god tid, da vi ikke har mulighed for at ændre dit kontingent med tilbagevirkende kraft. 

Er påbegyndt en ungdomsuddannelse:

Hvilke rettigheder har du som elev? Hvordan er du stillet med ferie eller bijob? Hvad gør du, hvis der opstår problemer? Og hvordan er du stillet den dag elevtiden/uddannelsesforløbet er ovre?

Spørgsmålene kan være mange, og det kan derfor være godt at have en fagforening i ryggen.

Er du under en uddannelse, som er godkendt til SU, kan du få gratis medlemskab af safu. Du skal sende os en mail på safu(at)safu.dk med dokumentation for den uddannelse du er påbegyndt. Det er vigtigt, at du gør det i god tid, da vi ikke har mulighed for at ændre dit kontingent med tilbagevirkende kraft.

Øvrige medlemmer under uddannelse, kan blive medlem af safu for kun kr. 50,00 pr. måned. Her kræves der også dokumentation for uddannelsen.