Hovedbestyrelsen består af

Formand

Helle Christensen - valgt blandt enkeltmedlemmer

Næstformand

Tanja L. Olesen fra Funktionærforeningen for ansatte i Beierholm.

Øvrige bestyrelsesmedlemmer

Katrine Haar Pedersen - valgt blandt enkeltmedlemmerne.

Sys Gram fra DFDS Funktionærforening.

Allan Graversen fra Personaleforeningen i KL.