Hvorfor er det vigtigt, at jeg har et ansættelsesbevis/kontrakt?

Et ansættelsesbevis/kontrakt er en skriftlig aftale mellem dig og din arbejdsgiver omkring din ansættelse.

15.september 2017 | Af: Johnna Elmegård Brahe

Ansættelsesbeviset/kontrakten skal som minimum indeholde følgende oplysninger:

  • Arbejdsgiverens og lønmodtagerens navn og adresse.
  • Arbejdsstedets beliggenhed.
  • Stillingsbeskrivelse eller stillingsbetegnelse.
  • Ansættelsestidspunkt.
  • Forventet varighed af ansættelsesforholdet - enten tidsbegrænset eller tidsubegrænset.
  • At Ferieloven og Funktionærloven er gældende for ansættelsesforholdet - herunder skal reglerne om opsigelsesvarsler fremgå af ansættelseskontrakten.
  • Den aftalte løn og eventuelle andre løndele, samt angivelse af hvornår lønnen udbetales.
  • Den daglige eller ugentlige arbejdstid.
  • Angivelse af, hvilke kollektive overenskomster eller aftaler, der regulerer arbejdsforholdet.

Det er vigtigt, at du ikke skriver under på et nyt ansættelsesbevis/kontrakt, før du har fået det gennemlæst af din fagforening eller andre med viden på området. Vi er eksperter på området, og kan derfor hurtigt hjælpe dig med at få et overblik over ansættelsesbeviset/kontrakten og få gjort dig opmærksom på evt. problematikker.

Når du har accepteret indholdet i dit ansættelsesbevis/kontrakt, er det vigtigt, at både du og din kommende arbejdsgiver underskriver ansættelsesbeviset/kontrakten, inden du opsiger din nuværende stilling.

Læs mere om ansættelsesbevis/kontrakt.


I denne sektion: