Hvad betyder den nye ferielov for dig?

I år træder overgangsordningen til den nye ferielov i kraft. Frem til 1. september kører de kendte regler videre: du optjener ferie, som du afholder året efter. Herefter sker det nye: I de næste 12 mdr. indefryses feriepengene indtil, du går på pension. Fra 1. september 2020 kan du afholde ferie samme år, som du optjener den.

22.februar 2019 | Af: Mette Løvgren, FH

Hidtil har det været sådan, at man har optjent sin ferie løbende i kalenderåret, men først har kunnet holde ferien fra maj året efter. Det har betydet, at nye på arbejdsmarkedet har kunnet risikere at vente helt op til 16 måneder, før de kunne holde betalt ferie.

Med den nye ferielov bliver det anderledes. Fra år 2020 kan du afholde din ferie med løn samtidig med, at den optjenes. Ligesom i dag optjener man 2,08 feriedage per måned.

Ferieåret vil fremover gå fra september til september med mulighed for at lægge noget af ferien i de fire måneder efter ferieåret slutter.

Frem til den 31. august 2019
Her er alt, som det plejer:  Den ferie, som du optjente i år 2018, kan afholdes fra maj 2019 til maj 2020 – intet nyt under solen.

Særlig 12-måneders periode fra den 1. september 2019 
Her i 2019 er det kun de første otte måneder, du optjener ferie, som du kan afholde året efter. Dvs. at fra 1. januar til 31. august 2019 optjener du ferie, som skal afholdes fra 1. maj til 30. september 2020.

Herefter følger en særlig periode på 12 måneder – fra den 1. september 2019 til 1. september 2020 – hvor de optjente feriepenge indefryses, indtil du går på pension.

Det bliver en form for ny pensionsordning, hvor din arbejdsgiver indbetaler de feriepenge, du har optjent, til Lønmodtagernes fond for tilgodehavende feriemidler. Fonden forvalter pengene, indtil den dag, du forlader arbejdsmarkedet. Af hensyn til virksomhedens økonomi i overgangsåret med dobbeltferie har arbejdsgiveren mulighed for at udskyde indbetalingen til fonden indtil den enkelte lønmodtager skal gå på pension.

Ny lov fuldt indfaset fra 1. september 2020
Endelig fra 1. september 2020 kan du så afholde din ferie sideløbende med, at du optjener den.

Sådan bliver det fremover, og overgangsperioden er indført for at nå dertil på bedst mulig vis.

Bemærk, at du kan gemme ferie, så du har mulighed for eksempelvis at holde efterårsferie allerede ved det nye ferieårs begyndelse.

Kilde: Fagbevægelsens Hovedorganisations hjemmeside

I denne sektion: