Indmeldelsesblanket - Under uddannelse

Denne blanket skal udfyldes, hvis du er under uddannelse og kun ønsker medlemskab af safu.

fllesindmeldelsesblanket

Personlige oplysninger
Tilmeld mig nyhedsbrev*
Oplysninger om uddannelse
Jeg ønsker medlemskab på baggrund af uddannelse*
Jeg ønsker gratis medlemskab*
Mine indtægter overstiger ikke det maksimale dagpengeniveau*
Jeg får elevløn*
Jeg får ikke hjælp til forsørgelse efter lov om social politik*
Jeg havde bopæl i Danmark, før jeg påbegyndte uddannelsen*
VIGTIGT: Du skal tilmelde dig i a-kassen senest 14 dage efter, du er færdig med din uddannelse. Ellers mister du din ret til at blive optaget som nyuddannet.
Fagligt medlemskab
Jeg ønsker medlemskab af*
Er medlem af en anden fagforening:
Tilmeldding til Betalingsservice: