Indmeldelse - Under uddannelse

fllesindmeldelsesblanket

Personlige oplysninger
Tilmeld mig nyhedsbrev*
Oplysninger om uddannelse
Jeg ønsker medlemskab på baggrund af uddannelse*
Jeg ønsker gratis medlemskab*
Mine indtægter overstiger ikke det maksimale dagpengeniveau*
Jeg får elevløn*
Jeg får ikke hjælp til forsørgelse efter lov om social politik*
Jeg havde bopæl i Danmark, før jeg påbegyndte uddannelsen*
VIGTIGT: Du skal tilmelde dig i a-kassen senest 14 dage efter, du er færdig med din uddannelse. Ellers mister du din ret til at blive optaget som nyuddannet.
Fagligt medlemskab
Jeg ønsker medlemskab af *
Jeg er medlem af en anden fagforening?
Jeg ønsker at blive tilmeldt Betalingsservice
Medlemskab af a-kasse
Ønsker medlemskab af FTFa*
Jeg er medlem af en anden a-kasse og ønsker at skifte*
Jeg ønsker at blive forsikret på (FTF-A)*
Jeg ønsker at blive tilmeldt betalingsservice*
Jeg erklærer på tro og love, at de oplysninger jeg giver er rigtige, jvf. § 86, stk. 1, og § 87, stk. 1 og 2 i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.(Se evt. § på retsinfo.dk ), og jeg er indforstået med reglerne for optagelse i FTF-A.*