Indmeldelse - Lønmodtager

fllesindmeldelsesblanket

Personlige oplysninger
Tilmeld mig nyhedsbrev*
Oplysninger om virksomheden
Fagligt medlemskab
Jeg ønsker medlemskab af*
Jeg er medlem af en anden fagforening:*
Jeg ønsker at blive tilmeldt Betalingsservice
Medlemskab af a-kasse
Ønsker medlemskab af FTFa*
Jeg er medlem af en anden a-kasse og ønsker at skifte*
Jeg ønsker at blive forsikret på (FTFa)*
Jeg ønsker at blive tilmeldt betalingsservice*
Jeg erklærer på tro og love, at de oplysninger jeg giver er rigtige, jvf. § 86, stk. 1, og § 87, stk. 1 og 2 i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.(Se evt. § på retsinfo.dk ), og jeg er indforstået med reglerne for optagelse i FTF-A.*