Fælles indmeldelsesblanket - Under uddannelse

Denne blanket skal udfyldes, hvis du er under uddannelse og både ønsker medlemskab af safu og FTFa

fllesindmeldelsesblanket

Personlige oplysninger
Tilmeld mig nyhedsbrev*
Oplysninger om uddannelse
Jeg ønsker medlemskab på baggrund af uddannelse*
Jeg ønsker gratis medlemskab*
Mine indtægter overstiger ikke det maksimale dagpengeniveau*
Jeg får elevløn*
Jeg får ikke hjælp til forsørgelse efter lov om social politik*
Jeg havde bopæl i Danmark, før jeg påbegyndte uddannelsen*
VIGTIGT: Du skal tilmelde dig i a-kassen senest 14 dage efter, du er færdig med din uddannelse. Ellers mister du din ret til at blive optaget som nyuddannet.
Fagligt medlemskab
Jeg ønsker medlemskab af*
Er medlem af en anden fagforening:
Tilmeldding til Betalingsservice:
Medlemskab af a-kasse
Ønsker medlemskab af FTFa*
Er medlem af en anden a-kasse og ønsker at skifte:*
Jeg ønsker at blive forsikret på (FTF-A):*
Tilmeldind til Betalingsservice:*
Tro- og loveerklæring*
Samtykkeerklæring*